Principeakkoord CAO Reisbranche 2008-2009

0
1238


14 juli 2008

Naam

CAO Reisbranche

CAO-teksten

> Principeakkoord CAO Reisbranche 25-6-2008

> CAO Reisbranche 2006-2008

Looptijd
1 april 2008 tot 1 april 2009

CAO-code t.b.v. loonheffingen

924

Loonmutaties

schaalmaxima structureel 3,5 %

1 juli 2008 structureel 3,5 %

Arbeidsvoorwaarden

Naast het verhogen van de schaalmaxima met 3,5% vanwege de salarisverhoging, stijgt de salarisschaal nog eens extra met 3,5%. Hierdoor kunnen werknemers aan het einde van de schaal dit jaar toch nog een extra stap maken bovenop de loonsverhoging. Afgesproken is ook dat de bereikbaarheidsdiensten beter worden betaald.
Jeugdschalen en extra schaal: de 16-jarigen worden voortaan direct ingeschaald in de schaal van de 17-jarigen. Dit kan een eerste stap zijn in het verder afschaffen van de jeugdschalen. Het komende jaar wordt gekeken of er niet een extra schaal kan worden toegevoegd, schaal 8. Veel werknemers worden in schaal 7 ingeschaald, maar hebben eigenlijk een zwaardere functie. Ook worden de functiebenamingen opnieuw bekeken.
De mogelijkheden voor studiereizen worden komend jaar onderzocht om oplossingen te vinden voor eventuele knelpunten. Zie voor meer details over de afspraken de tekst van het principeakkoord, d.d. 25 juni 2008.

Bron: CNV, 10 juli 2008

CAO-nieuws
> meer