Principeakkoord CAO Recreatie 2009-2010

0
1084


31 juli 2009

CAO-naam
CAO Recreatie

CAO-teksten
> CAO Recreatie 2008-2009
> CAO Recreatie 2006-2008

Looptijd
1 juli 2009 t/m 30 juni 2010.

Loonmutaties
1 oktober 2009 structureel 0,75%

CAO-code t.b.v. loonheffing
1165

Arbeidsvoorwaarden
– Gedurende de looptijd van de CAO zullen partijen zich inspannen 300 extra leerwerkplaatsen te realiseren.
– Vakbonden zullen een plan van aanpak opstellen om ervoor te zorgen dat schoolverlaters (die langer dan drie maanden werkloos thuis zitten) kennis kunnen maken met de branche.
– Als gevolg van de problematiek met de pensioenen zal de pensioenpremie met 3% omhoog gaan. Bij de ‘waardering’ van dit akkoord moet in acht genomen worden dat de werkgevers hiervan de helft voor hun rekening nemen. Wanneer dit verrekend wordt, is dit 0,9% van de loonsom.

Bron: FNV Bondgenoten, 31 juli 2009