Principeakkoord CAO Rabobank 2011-2012

0
3128


25 maart 2011

CAO-naam
CAO Rabo

Download onderhandelingsresultaat CAO Rabo
> Onderhandelingsresultaat CAO Rabobank 2011-2012

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2011 tot 1 juli 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
1606

Loonmutaties
Gedurende de looptijd van de cao ontvangen de circa 40.000 werknemers een totale loonsverhoging van 1,9 procent.

Arbeidsvoorwaarden
– De Rabobank zal zich inspannen om – in overleg met een werknemer – de combinatie van werk en mantelzorg te bewerkstelligen.
– Het vaderschapsverlof is uitgebreid met drie dagen, naast de wettelijke twee dagen kraamverlof.
– Vanaf 1 december 2011 worden de reiskosten woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer vanaf zes kilometer volledig door de bank worden vergoed.

Bron: FNV Bondgenoten, 25 maart 2011