Principeakkoord CAO Rabobank 2010-2011

0
1701


14 juni 2010

CAO-naam
CAO Rabo

Download CAO principeakkoord
> Principeakkoord CAO Rabobank 2010-2011


Code loonheffing

1606

Looptijd
15 maanden: van 1 februari 2010 – tot 1 mei 2011.

Loonmutaties
Medewerkers krijgen per 1 augustus 2010 een loonsverhoging van 1,25 procent. Bovendien wordt het persoonlijk budget per 1 oktober 2010 verhoogd van 1,8 naar 2,5 procent. De verhoging bestaat uit 0,2 procent ter compensatie van de maatregelen op gebied van leeftijdsgerelateerd verlof. De overige 0,5 procent is een extra verhoging.

Arbeidsvoorwaarden
– Naast de salarisverhoging van 1,25% worden ook de opgebouwde pensioenaanspraken voor medewerkers met ditzelfde percentage verhoogd.
– Per 31 december 2010 worden verlofdagen van werknemers die vóór 1 mei 2009 in dienst traden leeftijdsneutraal gemaakt, door het aantal verlofuren te ‘bevriezen’ voor medewerkers ouder dan 35 jaar. – Personeel jonger dan 35 jaar krijgen een extra verlofdag. Voor medewerkers die op of na 1 mei 2009 in dienst zijn getreden, blijft het aantal verlofuren gehandhaafd op 187,2 uur verlof.
– De demotieregeling wordt vereenvoudigd, om de toekomstige inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Persoonlijke toeslagen die ontstaan vanaf 1 januari 2011 worden in vier jaar in gelijke stappen afgebouwd.
– De ploegendienstregeling wordt vereenvoudigd en alleen nog toegepast voor het werken in ploegen. Voor werken buiten gebruikelijke werktijden komt een aparte regeling.

FNV Bondgenoten zal het resultaat met een positief advies voorleggen aan de leden die tot 5 juli kunnen stemmen.

Gerelateerd nieuws
27-03-10 Principeakkoord CAO Rabo Vastgoedgroep

Bron: FNV Bondgenoten, 14 juni 2010