Principeakkoord CAO Qlip 2008-2009

0
737

29 november 2007

Naam
CAO Qlip

CAO-tekst
Hoofdlijnen principeakkoord 2008-2009
CAO COKZ 2006-2007

Looptijd
1 januari 2008 tot 1 juli 2009

Loonmutaties
1 juli 2008 structureel 1,5%
1 januari 2009 structureel 1,5%

Arbeidsvoorwaarden
De pensioenregeling van voorheen COKZ zal per 1 januari 2008 voor alle medewerkers Qlip gaan gelden, met uitzondering van MCS-medewerkers die geboren zijn voor 1 januari 1953. Deze laatste groep behoudt aanspraak op basis van de huidige pensioenregeling MCS. Voor de medewerkers van voorheen MCS t/m functiegroep 5, die geboren zijn vanaf 1 januari 1953, zal de werkgever in 2008 6% van het jaarinkomen 2008 storten in aanvullend pensioen. Zie voor meer arbeidsvoorwaarden bijgaand de hoofdlijnen van het principeakkoord.

Bron: CNV, 27 november 2007

Achtergrondinformatie Qlip N.V.
Vanaf medio juli 2007 worden alle private taken van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en alle activiteiten van de Organisatie Certificering Melkveebedrijven (OCM) en het Melkcontrolestation Nederland (MCS) uitgevoerd door Qlip N.V. (spreek uit als kjoelip). De publieke taken die het COKZ uitvoert in opdracht van de Nederlandse overheid en het Productschap Zuivel alsmede de afgifte van exportcertificaten worden ongewijzigd uitgevoerd door het COKZ.
De oprichting van Qlip heeft verschillende achtergronden. De belangrijkste is dat de controle, certificering en analyse van melk- en zuivelproducten binnen de gehele zuivelketen zo veel efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Bovendien kan een betere kwaliteit van de dienstverlening worden gegarandeerd. Tevens wordt de dienstverlening integraal over de gehele zuivelkolom aangeboden waardoor continuïteit en groei zijn gewaarborgd.
In de primaire sector richt Qlip zich op de analyse van boerderijmelk (zowel tankmelk als voor de melkproductieregistratie van individuele koeien), controle en certificering van melkveebedrijven alsmede de controle op het transport van melk. Voor de verwerkende industrie en handel worden zuivelproducten geanalyseerd, locaties gecontroleerd en processen gecertificeerd.
Qlip N.V. (i.o.) telt ca. 250 medewerkers, heeft een omzet van € 21 miljoen. Qlip heeft twee vestigingen: Leusden (kenniscentrum zuivelproducten) en Zutphen (kenniscentrum boerderijmelk). Vanaf medio juli zal de naam Qlip geleidelijk doorgevoerd worden.
Voor de Stichting COKZ blijven ca. 45 medewerkers werkzaam. COKZ heeft een omzet van € 6 miljoen. Het COKZ blijft gevestigd in Leusden.