Principeakkoord CAO PostNL 2017-2018

0
2327


17 oktober 2017

CAO-naam
CAO PostNL

Principeakkoord CAO PostNL 2017-2018
> niet beschikbaar

Looptijd
De cao loopt van van 1 april 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 0,5% loonsverhoging per 1 april 2017
– 0,6% loonsverhoging per 1 oktober 2017
– 0,5% loonsverhoging per 1 april 2018
– 0,5% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 0,5% loonsverhoging per 1 oktober 2018

In december 2017 ontvangen de medewerkers een eenmalige uitkering van 50 euro netto (full timers). Parttimers ontvangen een bedrag afhankelijk van de omvang van je contract, maar minimaal 25 euro netto.

In december 2017 ontvangen de zaterdagbestellers een eenmalige uitkering van 25 euro.

Arbeidsvoorwaarden
– De regeling tegemoetkoming in het woon-werkverkeer wordt per 1 januari 2018 verbeterd en versimpeld. Het tarief gaat omhoog naar 19 eurocent per kilometer. Voor het grootste deel van de medewerkers is dit een verbetering. De tegemoetkoming geldt voor een enkele reis vanaf 6 tot en met 60 (was 50) kilometer en voor maximaal 4 dagen per week. De aanvullende tegemoetkoming woon-werk uit de huidige cao vervalt. Voor de kleine groep medewerkers die er hierdoor op achteruitgaat hebben we voor 2018 en 2019 een volledige compensatieregeling afgesproken.

Bron: CNV Publieke Diensten, 13 oktober 2017