Principeakkoord CAO Podia 2012

0
676


26 mei 2012

Naam
CAO Podia

Principeakkoord CAO Podia 2012
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van deze CAO Podia bedraagt 1 jaar (van 1 januari t/m 31 december 2012.)

Loonsverhogingen
Werknemers die op de top van hun salarisschaal zitten en om die reden per januari geen periodiek hebben ontvangen, krijgen in september 2012 een eenmalig bedrag van 300 euro bruto naar rato, mits zij op dat moment in dienst zijn.

Arbeidsvoorwaarden
• De cao-tekst zal worden aangepast op de onderdelen voorovereenkomst, pensioen en vakantieopbouw tijdens ziekte.
• De werkgevers zullen ervoor zorgen dat medewerkers in ieder geval de wettelijke vakantiedagen kunnen opnemen binnen de vervaltermijn.
• De onderhandelingen over de CAO 2013 zullen starten begin oktober van dit jaar. Dan wordt een voorstel voor invoering van levensfasebewust personeelsbeleid besproken.

Bron: FNV Kiem, 25 mei 2012