Principeakkoord CAO Particuliere Beveiliging 2010 – Segment Geld

0
923


19 oktober 2009

CAO-naam
CAO Particulier Beveiligingsorganisaties

CAO-teksten
> CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties 2008-2010

Looptijd
t/m 30 juni 2010

CAO-code t.b.v. loonheffing
496

Arbeidsvoorwaarden
– In de huidige CAO Particuliere Beveiliging 2008-2010 is een protocol opgenomen (protocol V Segmentering) waarin is vermeld dat het onderdeel Geld- en Waardelogistiek als segment in de CAO opgenomen zal worden. De afspraken zijn vastgelegd in een apart hoofdstuk in de CAO: Verbijzonderende Regeling Arbeidsvoorwaarden Geld- en Waardelogistiek.
– In afwijking van artikel 18 lid 2 van de CAO PB Schorsing geldt voor het segment Geld- en Waardelogistiek dat de maximale schorsingstermijn van 7 dagen met eenzelfde periode verlengd kan worden.
– De wrknemer binnen het segment Geld- en Waardelogistiek kan de toegekende ADV-dagen verkopen.
– De werknemer die een dienst heeft die start tussen 02.00 uur en 04.00 uur heeft recht op een nominale vergoeding van €7,50 bruto per dienst.

CAO-informatie
Meer over deze CAO

Bron: CNV Dienstenbond, 19 oktober 2009