Principeakkoord CAO OV 2013 | CAO Openbaar Vervoer

0
1778


13 september 2012

CAO-naam
CAO Openbaar Vervoer

Download Principeakkoord CAO OV 2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Loonmutaties
De maandlonen worden in 2013 met € 45 opgehoogd. De toeslagen stijgen met 1,7 procent.

Arbeidsvoorwaarden
– Fondsen. Er komt een vitaliteits- en ontwikkelingsfonds. Dit fonds moet geld afstaan aan concrete maatregelen die langer en gezonder werken in het openbaar vervoer mogelijk maken, voor jong en oud.
– Pensioen. Afspraken zijn gemaakt over de reparatie van de pensioenproblemen.
– Op korte termijn wordt gekeken of één CAO kan gaan gelden in het openbaar vervoer.

Bron: CNV Vakmensen, 12 september 2012