Principeakkoord CAO Orsima 2008

0
610


29 april 2008

Naam
CAO Orsima

CAO-teksten
> CAO Orsima 2005-2007
> Principeakkoord CAO Orsima 2008

Looptijd
1 t/m 31 december 2008

CAO-code t.b.v. loonheffing
171

Loonmutaties
1 maart 2008 structureel 3,5% + prijscompensatie, afgerond 1,7%

Arbeidsvoorwaarden
– Toeslagen: er wordt besproken op welke wijze de toeslagen van de artikelen 29 tot en met 32 worden aangepast.
– Volcontinudiensten: er wordt een volcontinudienst afgesproken op basis van een gemiddelde werkweek van 33,6 uur.
– Werken buiten bloktijd: meningsverschillen over werken buiten de bloktijd worden gemeld bij de Vaste Kommissie die ze bespreekt en de maatregelen vaststelt.
– Leeftijdsbewust personeelsbeleid: in de CAO zijn verschillende regelingen op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid. In 2008 worden afspraken gemaakt om deze regelingen daadwerkelijk te implementeren.Hierbij worden ook de voorstellen betrokken die de vakbonden hebben ingediend (de arbeidstijd van werknemers van 50 jaar en ouder bedraagt inclusief overwerk maximaal 45 uur en geen verplichting tot consignatie voor deze werknemers; vierdaagse werkweek voor werknemers van 60 jaar en ouder). Wel wordt reeds nu afgesproken dat werknemers van 55 jaar en ouder niet kunnen worden verplicht tot consignatie.
– Aanpassing functies: de functies worden opnieuw beschreven, beoordeeld en gewogen, waarbij de functie van allroundmachinist centraal staat.
– Uitzendkrachten: binnen twee jaar dienen de uitzendbedrijven waarvan uitzendkrachten worden betrokken te beschikken over het certificaat NEN-4400-1.
– Wga-proof: de cao wordt wga-proof gemaakt.
– Opleidingen: er wordt een brancheopleidingsplan gemaakt. Hierin wordt ook aandacht besteed aan een goede organisatiestructuur voor de cursussen en examens. Ten behoeve van het maken van dit plan wordt de bijdrage voor het Sociaal Fonds verhoogd met 0,3% (0,2% voor de werkgever, 0,1% voor de werknemer).

CAO-nieuws
> meer CAO-informatie

Bron: CNV, 29 april 2008