Principeakkoord CAO Open Teelten 2014-2015

0
2200


8 september 2014

CAO-naam
CAO Open Teelten

Download Principeakkoord CAO Open Teelten 2014-2015
> nog niet beschikbaar

Looptijd
een eenjarige cao (van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015)

Loonmutaties
een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2015

Arbeidsvoorwaarden
– Er komt een nieuwe regeling voor piekarbeid, waarbij acht weken premievrij gewerkt kan worden. De regeling gaat per 1 januari 2015 in.
– invoering aparte loonschaal voor werknemers met een arbeidsbeperking
– afspraken over voorkoming van oneerlijke concurrentie
– invoering aanvullende verzekering WW conform het sociaal akkoord
– actualisering functiebeschrijvingen

Bron: CNV Vakmensen, 3 september 2014