Principeakkoord CAO Omroeppersoneel 2013-2014

0
4753


2 december 2013

CAO-naam
CAO Omroeppersoneel

Download Principeakkoord CAO Omroeppersoneel 2013-2014
> Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2013 tot 1 januari 2015.

Loonmutaties
Overeengekomen is dat medewerkers in december 2013 een eenmalige uitkering van 1,5% ontvangen. Daarnaast worden per 1 januari 2014 de lonen met 1% verhoogd, gevolgd door een tweede verhoging van 0,5% per 1 juli 2014.

Arbeidsvoorwaarden
– De pensioenleeftijd wordt gelijk gesteld aan de AOW-leeftijd.
– Verder worden in het eerste kwartaal van 2014 afspraken uitgewerkt over 3 thema’s: flexibiliteit & zekerheid, van werk naar werk en opleiding & ontwikkeling.

Bron: FNV Kiem, 28 november 2013