Principeakkoord CAO OCI Melamine 2011-2012

0
896


16 februari 2011

CAO-naam
CAO OCI Melamine

Download Principeakkoord CAO OCI Melamine
> Principeakkoord CAO OCI Melamine 2011-2012

Looptijd
Looptijd van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012

CAO-code t.b.v. loonheffing
3272

Loonmutaties
– Per 1 januari 2011 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 2%, en
– Per 1 januari 2012 met 2,5%.

Arbeidsvoorwaarden
Bonus/Targetregelingen
Ten aanzien van de bonusregeling (alternatief RAU/optieregeling) is afgesproken dat dit recht geeft op een jaarlijkse, variabele bonus tussen de 0% en 5%, afhankelijk van het financiële resultaat van OCI Nitrogen.

Pensioenen
Per 1 januari 2011 treedt de pensioenregeling van OCI Nitrogen in werking. De inhoud van deze regeling is in mei 2010 tussen de vakorganisaties en OCI overeengekomen. De kosten voor de pensioenregeling gaan over een periode van 5 jaar gemiddeld 24,1% bedragen. De bijdrage van de medewerkers zal 1% extra gaan bedragen.

Arbeidsduur
De EVT regeling en de aanwezigheidsbonus bij OCI Melamine B.V. worden gecontinueerd voor het kalenderjaar 2011 en 2012.

Stages/werkervaring
OCI Melamine B.V. zegt toe minimaal 3 stageplaatsen aan te bieden. Daarnaast zullen in 2012 2 extra stageplaatsen voor kantoorfuncties worden aangeboden.

Reiskostenvergoeding
· De medewerker die zijn vervoer zelf verzorgt komt met ingang van 1 januari 2011 in aanmerking voor een vaste maandelijkse tegemoetkoming in de reiskosten voor woonwerkverkeer.
· Voor het bepalen van de woon-werkverkeerafstand wordt de routeplanner van Lokatienet gebruikt.
· De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 0,12 per kilometer voor zowel de heen als de terugreis.

WGA premie
De werkgever blijft de WGA premie (opvolger van de vroegere arbeidsongeschiktheidsregelingen) voor de medewerkers betalen, hoewel daartoe de onderneming wettelijk niet verplicht is.

Opleiding en training
De opleidingsbudgetten bij OCI voor 2011 en 2012 zijn tenminste op hetzelfde niveau als die van 2010 (€ 430.000).

Uitzendkrachten
Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden die binnen OCI Melamine B.V. moeten worden verricht en die een doorlopend karakter dragen, in principe door eigen personeel worden uitgevoerd. Uitzondering hierop zijn specialistische werkzaamheden, piekwerkzaamheden en incidentele gevallen.
In de volgende gevallen kan personeel van derden worden ingeschakeld:
– bepaalde specialistische werkzaamheden;
– incidentele piekbelasting;
– uitzonderlijke pieken in het ziekteverzuim;
– onvervulde vacatures voor bepaalde tijd;
– reorganisaties.
Een en ander zal jaarlijks met de OR en vakorganisaties geëvalueerd worden.

Bron: De Unie, 24 januari 2011