Principeakkoord CAO Nuplex Resins 2011-2012

0
1252


7 maart 2011

CAO-naam
CAO Nuplex Resins

Download Principeakkoord CAO Nuplex Resins
> Onderhandelingsresultaat CAO Nuplex 2011-2012

Looptijd
Looptijd van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2012

CAO-code t.b.v. loonheffing
2928

Loonmutaties
Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van in totaal 2.75%, als volgt verdeeld:
‐ per 1 januari 2011 een structurele verhoging van 1.75%
‐ per 1 januari 2012 een structurele verhoging van 1.0%.

Arbeidsvoorwaarden
– Een werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te komen tot “optimale en duurzame inzetbaarheid in elke levensfase”. Partijen hebben afgesproken om alle aanbevelingen van de werkgroep over te nemen.
– Vitaliteitsbudget van maximaal € 200,= per jaar om gezonder werken en leven te stimuleren. Dit kan zijn voor het lidmaatschap van een sportclub, voor fitness, etc. ,waarbij 50% van de kosten worden vergoed (met een maximum van € 200,=).
– Persoonlijk Ontwikkelingsbudget van maximaal € 1.500,= over een periode van 3 jaar om de duurzame inzetbaarheid voor de toekomst te verbeteren.
– CAO‐partijen hebben gesproken over de werkgelegenheid in het algemeen en het beleid met betrekking tot de zogenaamde ‘flexibele schil’ in het bijzonder. Het beleid van Nuplex Resins blijft gericht op het bieden van een vaste aanstelling aan nieuwe medewerkers, tenzij een tijdelijk contract logischer is (bijvoorbeeld bij ziekte)
en/of past binnen de flexibele schil. Met medewerkers met een tijdelijk dienstverband zal regelmatig en tijdig worden gesproken over functioneren, opleidingen en toekomstmogelijkheden.
– De gedifferentieerde WGA‐premie komt voor de duur van deze overeenkomst volledig voor rekening van de werkgever.
– De zogenaamde AWVN werkgeversbijdrage voor het ondersteunen van vakbondsactiviteiten wordt voor de duur van deze CAO gecontinueerd.

Bron: De Unie, 4 maart 2011