Principeakkoord CAO Nieuwsbladjournalisten 2017-2018

0
252


13 oktober 2017

CAO-naam
CAO Nieuwsbladjournalisten

Download Principeakkoord CAO Nieuwsbladjournalisten 2017-2018
> niet beschilbaar

Looptijd
– De cao heeft een looptijd van 1 april 2017 tot 1 april 2018.
Vanaf maart 2018 zal deze cao aansluiten bij de cao voor het Uitgeverijbedrijf (UB), Deel II Journalistiek, functiegroep Huis-aan-huisbladjournalisten (artikel 16) met toevoeging van bepalingen die het eigen karakter van de cao voor Nieuwsbladjournalisten van oudsher kenmerken.

Loonmutaties
– 1,0% loonsverhoging per 1 februari 2017
– €750,- bruto* eenmalige uitkering. *Hierop wordt in mindering gebracht / (deels) vervangen door een mogelijk eerder onverplicht door de werkgever toegekende (structurele) verhoging van het salaris en/of een eerder onverplicht verstrekte eenmalige uitkering.

Arbeidsvoorwaarden
– De loonsverhogingen die vanaf 2017 worden afgesproken voor de CAO UB worden ook toegekend aan nieuwsbladjournalisten
– De nieuwsbladuitgevers voeren het salarisgebouw van de huis-aan-huisbladjournalisten in voor nieuwsbladjournalisten op het moment dat de WU en de NVJ een nieuw salarisgebouw voor de Functiegroep huis-aan-huisbladjournalisten invoeren
– Aanvullend op de Functiegroep huis-aan-huisbladjournalisten van de cao UB is een redactiestatuut van toepassing voor alle nieuwsbladuitgevers.

Bron: NVJ, 11 oktober 2017