Principeakkoord CAO Nedalco 2009-2010

0
444


20 oktober 2009

CAO-naam
CAO Koninklijke Nedalco BV

CAO-teksten
> CAO Nedalco 2006-2007

Looptijd
1 mei 2009 t/m 30 april 2010

Loonmutaties
1 mei 2009 structureel 1,25%

CAO-code t.b.v. loonheffing
323

Arbeidsvoorwaarden
– Om te voorkomen dat medewerkers een extra premie moeten bijdragen als gevolg van het Herstelplan, is besloten tot een tijdelijke beperking van het opbouwpercentage in de pensioenregeling zolang dat in het kader van het Herstelplan noodzakelijk is. De reductie in de opbouw is zodanig dat de bijstortingen door de onderneming met 50% gereduceerd worden.
– Ook deeltijders die op ongebruikelijke tijdstippen extra (opgedragen) arbeid verrichten conform de CAO hebben recht op een overwerkvergoeding.
– De criteria op grond waarvan medewerkers vanaf schaal 9 voor een structurele procentuele toeslag in aanmerking komen zullen nader uitgewerkt worden. Het element van de buitenlandse reizen wordt hierin meegenomen. In die gevallen waarin geen structureel overwerk aan de orde is, zal individueel, mits in opdracht van de werkgever, overwerk volgens artikel 14.3 mogelijk blijven.

CAO-informatie
Meer over deze CAO

Bron: De Unie, 20 oktober 2009