Principeakkoord CAO NBBU Vast 2015-2018

0
2245


12 december 2014

CAO-naam
CAO NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus

Download Principeakkoord CAO NBBU Vast 20
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 1,33% per 01-01-2015
– De winstafhankelijke eindejaarsuitkering is 2% procent over 2015.

Arbeidsvoorwaarden
• Partijen zijn overeengekomen begin 2015 te onderzoeken de pensioenregeling uiterlijk per 1 januari 2016 aan te passen aan de pensioenleeftijd van 67 jaar, dit met behoud van het huidige ambitieniveau.
• Partijen zijn overeengekomen om gebruik te maken van de maximale (flex)mogelijkheden die de wet biedt. Daarnaast zullen partijen met belangstelling de aanpassingen van de ketenbepaling in andere cao’s volgen en de afspraken die er omtrent AOW-gerechtigden worden gemaakt. Voor wat betreft de transitievergoeding streven partijen ernaar om in het voorjaar van 2015 tot een alternatieve regeling te komen binnen de cao, die voldoet aan de door de minister gestelde kaders.

Bron: NBBU, 1 december 2014