Principeakkoord CAO NBBU Vast 2012-2014

0
1630


3 oktober 2011

CAO-naam
CAO NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus

Download Principeakkoord CAO NBBU Vast 2012-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 3 jaar vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014.

CAO-code t.b.v. loonheffing
1094

Loonmutaties
– per 1 januari 2012 een loonsverhoging van 1,5 procent.
– De winstafhankelijke eindejaarsuitkering is verhoogd van 2 naar 2,5 procent.

Arbeidsvoorwaarden
• Resultaatgericht belonen. In de nieuwe CAO wordt het mogelijk om op basis van vooraf gemaakte afspraken resultaatgericht te belonen. Het automatisme van loonsverhoging door een langer dienstverband is daarmee deels weggenomen. Tegelijkertijd worden medewerkers die blijven beloond met extra vakantiedagen naarmate het dienstverband langer wordt.
• De pensioenregeling is substantieel verbeterd en kent nu een netto leeftijdsafhankelijke staffel.
• Meer binding door betrokkenheid. Er zijn in de CAO specifieke afspraken gemaakt om bij doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt een hogere arbeidsdeelname te bevorderen. Daarnaast is afgesproken dat de NBBU het scholen van medewerkers extra zal stimuleren.
• Vanaf 1 januari volgend jaar kunnen vaste medewerkers in de uitzendbranche na hun 65e onbeperkt contracten voor bepaalde tijd aangaan.

Bron: NBBU, 3 oktober 2011