Principeakkoord CAO Natuursteen 2016-2017

0
619


15 juli 2016

Naam
CAO Natuursteenbedrijf

Download Principeakkoord CAO Natuursteen 2016-2017
> Principeakkoord CAO Natuursteen 2016-2017

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 janauri 2016 t/m 31 december 2017.

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging per 1 september 2016
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2017
– 0,5% loonsverhoging per 1 juli 2017

Arbeidsvoorwaarden
– per 1 januari 2016 wordt het aantal roostervrije 4 per jaar; per 1 januari 2017 wordt het aantal roostervrije 7 per jaar;
– werknemers krijgen een vergoeding van de vakbondscontributie van € 50 per jaar;
– loondoorbetaling bij ziekte gaat van 100% naar 85% voor de volledige periode van 104 weken.
– per 1 januari 2017 vervalt de regeling voor seniorendagen. Werknermers die op 31 december 2016 recht hebben op seniorendagen, behouden die dagen.

Bron: CNV Vakmensen, 8 juli 2016