Principeakkoord CAO Multimodaal Vervoer 2009

0
1058


22 juni 2009

CAO-naam
CAO Multimodaal Vervoer

CAO-teksten
> CAO Multimodaal 2005-2007
> Principeakkoord CAO Multimodaal 2009

Looptijd
1 januari 2009 t/m 31 december 2009

Loonmutaties
1 januari 2009 structureel 1,25 %
1 oktober 2009 structureel 0,75 %

CAO-code t.b.v. loonheffing
2050

Arbeidsvoorwaarden
– Voor 2009 een eindejaarsuitkering van 3,5 %.
– Kwalitatieve afspraken over Scholing, Sociale innovatie en Veiligheid.
– Versterking van de positie van flexkrachten.

Uitzendkrachten
Voor het invullen van de benodigde structurele formatie zullen werkgevers goed
functionerende tijdelijke werknemers en uitzendkrachten bij voorrang in aanmerking laten
komen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Partijen spreken af elkaar onmiddellijk te zullen informeren wanneer er aanwijzingen zijn dat
een bepaald uitzendbureau zich niet (meer) houdt aan de in artikel 9 lid 3 genoemde
voorwaarden. Alsdan zullen werkgevers een gericht onderzoek instellen en afhankelijk van het
resultaat daarvan, passende maatregelen treffen richting het betreffende uitzendbureau. Een
dergelijk onderzoek zal binnen 2 weken worden gestart.

Bron: CNV Bedrijvenbond, 24 juni 2009 en De Unie, 22 juni 2009