Principeakkoord CAO Motorvoertuigen 2014-2018

0
16014


21 juni 2016

Naam
CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

Download Principeakkoord CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 2014-2018
> Principeakkoord CAO Motorvoertuigen 2014-2018

Looptijd
De cao loopt van 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2018.

Loonmutaties

Structurele loonstijging
– 2,00% loonsverhoging per 1 september 2016;
– 0,75% loonsverhoging per 1 juli 2017;
– € 43 bruto loonsverhoging per 1 februari 2018 (ongeveer 1,75% loonstijging).

– € 300 eenmalige uitkering in december 2016;
– € 300 eenmalige uitkering of uitkering in de vorm van 2 vrije dagen gedurend 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– Per 1 januari 2017 worden de kosten van de overgangsmaatregelen (VPL premie) ten laste van de werkgever gebracht. Dit heeft een netto inkomens verbetering van 1,50% loon gemiddeld.
– Er zijn afspraken gemaakt over reparatie van het derde WW jaar.
– Jongeren van 16 krijgen door de nieuwe afspraken voortaan het loon van een 17-jarige vanaf 1 januari 2017.
– Bij arbeidsovereenkomsten van langer dan 6 maanden mag een proeftijd van 2 maanden worden afgesproken.
– Vanaf 1 januari 2017 wordt het mogelijk voor werknemers zelf het moment van conpenseren van op zaterdag gewerkte uren te bepalen in dezelfde of de daarop volgende week.
– Vanaf 1 januari 2017 worden de regeling voor het dagvenster duidelijker en eenvoudiger.

Bron: CNV Vakmensen, 20 juni 2016