Principeakkoord CAO MN Services 2011-2013

0
2012


28 mei 2011

Naam
CAO MN Services

Download Principeakkoord CAO MN Services 2011-2013
> Principeakkoord CAO Mn Services 2011-2013

Looptijd
De looptijd van de nieuwe CAO vangt aan op 1 april 2011 en eindigt per 31 maart 2013.

Loonmutaties
De salarissen en salarisschalen worden per 1 april 2011 verhoogd met 1,75% en op 1 april 2012 met 1,75%.

Arbeidsvoorwaarden
– Werkgever heeft in 2011 een storing gedaan van € 5 miljoen in het Opf van MN Services ter verbetering van de dekkingsgraad.
– Er is een werkgroep in het leven geroepen die een advies aan CAO-partijen gaat uitbrengen over de pensioenregeling van Opf MN Services, gelet op de toekomstige houdbaarheid van de regeling.
– MN Services voert een actief beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
– MN Services wil met haar verlofregeling een bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door iedereen (ongeacht leeftijd, afkomst of persoonlijke situatie) de mogelijkheid te geven bij belangrijke gebeurtenissen of drukke momenten in het persoonlijke leven betaald verlof op te nemen, vergroot MN Services op langere termijn de inzetbaarheid van medewerkers. Als eerste stap naar een regeling die meer aansluit bij verschillende levensfases in plaats van leeftijd zal MN Services de bestaande regeling voor leeftijdsverlof omvormen naar een regeling voor maatschappelijk verlof. In plaats van de bestaande ouderendagen krijgen alle medewerkers die nog geen recht hebben op het maximale aantal dagen in de oude regeling jaarlijks 1 verlofdag toegekend die gereserveerd wordt voor maatschappelijk verlof. Het tegoed mag maximaal over een periode van 5 jaar worden opgespaard.
– Als tweede stap naar een nieuwe samenhangende regeling gericht op duurzame inzetbaarheid nemen cao-partijen het principebesluit dat de bestaande regeling arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers beëindigd/ bevroren zal worden per 1 april 2011.
– Met ingang van de verhuisdatum naar de Zilveren Toren vervallen de huidige twee reiskostenregelingen en wordt er één nieuwe regeling geïntroduceerd voor iedereen binnen Amsterdam en Den Haag. Medewerkers hebben de keuze tussen OV/vervoersbewijzen, een kilometervergoeding of een combinatie van beide.
– Werkgever zal voor de duur van de looptijd van deze CAO de vakbondscontributie vergoeden van MN Services medewerkers die aangesloten zijn bij De Unie of FNV Bondgenoten. Dit volgens de bestaande fiscale mogelijkheden.

Bron: De Unie, 27 mei 2011