Principeakkoord CAO Meubelindustrie 2010-2012

0
2350


11 januari 2011

CAO-naam
CAO Meubelindustrie

Download akkoord CAO Meubelindustrie
> nog niet beschikbaar

Code Loonheffing
526

Looptijd
1 juli 2010 tot 1 juli 2012.

Loonmutaties
De eerste verhoging van een half procent staat gepland voor 1 maart 2011, gevolgd door 0,35 procent op 1 oktober 2011. Verder worden de lonen en de loonschalen op 1 januari 2012 met 0,6 procent verhoogd en nog eens 0,55 procent per 1 juni 2012. Werknemers in dienst op 1 mei 2011 leveren in 2011 één ATV-dag in en ontvangen daarvoor eenmalig een half procent loon (gebaseerd op de twaalf maanden daarvoor). De vergoedingen en toeslagen zullen per 1 juni 2011 met 2,5 procent worden verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
Verhoging premie Sociaal Fonds
Een belangrijk onderhandelpunt voor FNV Meubel & Hout was het behoud van werkgelegenheid en werkzekerheid. Daarvoor is extra premie voor het Sociaal Fonds noodzakelijk. Daaruit worden bijvoorbeeld scholingssubsidies aan de bedrijven en de vereveningsbijdrage voor de leerling-werknemers aan de samenwerkingsverbanden betaald. De premie voor het Sociaal Fonds wordt verhoogd van 0,4 procent in 2010 naar 0,7 procent in 2011 en 0,9 procent in 2012. Coen van der Veer: “Het Sociaal Fonds is belangrijk voor de sector. Met het verhogen van de premie kunnen we de eerder geformuleerde ambities waarmaken. Dit zorgt voor goede vakmensen, internationaal concurrerende bedrijven en dus voor behoud van werkgelegenheid.” Ook heeft de vakbond vastgelegd dat werknemers het recht hebben om op basis van werkervaring een ervaringscertificaat te behalen. Dit vergroot kun werkzekerheid.

Bron: FNV Bouw, 10 januari 2011