Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2017-2019

0
28752


Download CAO Metaal & Techniek – Carrosseriebedrijf
Download CAO Metaal & Techniek – Goud- en Zilvernijverheid
Download CAO Metaal & Techniek – Isolatiebedrijf
Download CAO Metaal & Techniek – Metaalbewerkingsbedrijf
Download CAO Metaal & Techniek – Technisch Installatiebedrijf


21 april 2017

CAO-naam
CAO Metaal & Techniek
Voorheen CAO Kleinmetaal

Download principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2015-2017
> Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2017-2019 (21-04-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 juni 2019.

Loonmutaties
– 1,75% loonsverhoging per 1 augustus 2017
– 0,35% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 1,75% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 0,31% loonsverhoging per 1 januari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Met ingang van 1 juli 2017 zal in verband met de wijzigingen van de Wet Minimumloon de schaal “22 jaar” in de salaristabellen worden afgeschaft. Vanaf 22 jaar wordt de werknemer dan ingedeeld in een van de salarisgroepen op grond van de door hem uitgeoefende functie.
– Er is generatiepact gesloten. Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal: ‘Voor iedere oudere die vrijwillig korter gaat werken, krijgt de werkgever subsidie voor iedere jongere die hij een echte baan geeft. De hele metaalsector is daarbij gebaat. Ouderen kunnen langer doorwerken, jongeren krijgen een echte toekomst in de metaal. De sector is daarmee aantrekkelijker geworden voor nieuwe talenten die hun technische beroep in de metaal willen uitoefenen.’
– Verslechteringsvoorstellen voor ouderen zijn van tafel.
– Ook zijn er opnieuw afspraken gemaakt over opleidingsvouchers, waarbij werknemers de zeggenschap hebben over de besteding ervan. Daarnaast zullen de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor opleiding en werkgelegenheid worden onderzocht.

De cao wordt van kracht na instemming van de vakbondsleden.

Bron: FNV, 21 april 2017