Principeakkoord CAO Menken Groep 2016-2017

0
147


21 januari 2016

CAO-naam
CAO Menken Groep

Download Principeakkoord CAO Menken Groep 2016-2017
> Principeakkoord CAO Menken Groep 2016-2017

Looptijd
De cao geldt vanaf 1 januari 2016 t/m 30 juni 2017.

Loonmutaties
– 1,5 % per 1 januari 2016

In de cao staat een eindejaarsuitkering van 1,5%. Deze uitkering wordt in 2016 verhoogd met 0,5% naar 2%. Daarnaast wordt in plaats van uitkering in periode 13 de eindejaarsuitkering vanaf 2016 uitgekeerd in periode 12.

Arbeidsvoorwaarden
– Er is nu definitief besloten dat het overwerk het hele jaar wordt uitbetaald en niet meer is gebonden aan een bepaalde periode. Daarnaast krijgt de medewerker de keuze om tijd voor tijd te sparen of het overwerk uit te laten betalen. Bij tijd voor tijd sparen geldt wel een maximum van 40 uur aan het einde van het kalenderjaar, dat meegenomen mag worden naar het volgende jaar. Tevens wordt de toeslag over het overwerk altijd uitbetaald, ongeacht de keuze uitbetalen/tijd-voor-tijd.
– De jeugdschalen worden substantieel verhoogd en anders ingedeeld. Er komen 2 jeugdschalen: 16 tot en met 18 jaar en 19 tot en met 21 jaar. De jeugdschaal van 16-18 jaar zal 25% onder de reguliere salarisschaal liggen. De jeugdschaal 19-21 zal 15% onder de reguliere salarisschaal liggen.

Bron: FNV, 18 januari 2016