Principeakkoord CAO Loodswezen 2018-2019

0
86


10 juli 2018

CAO-naam
CAO Loodswezen

Download Principeakkoord CAO Loodswezen 2018-2019
> Principeakkoord CAO Loodswezen 2018-2019 (2018-2019)

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loonmutaties
– 2,5% loonsverhoging per 1 janauri 2018
– 2,5% loonsverhoging per 1 janauri 2019

Met ingang van juli 2018 vindt er een verhoging van 40 euro per trede in de salarisschaal plaats. Ook FLO-uitkeringen worden verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Verder zijn er verbeterde afspraken gemaakt over vergoedingen woon-werkverkeer voor medewerkers die buiten Nederland wonen en over parkeervergoedingen en vergoedingen van dienstreizen.

Bron: CNV Publieke Diensten, 4 juli 2018