Principeakkoord CAO Kunsteducatie 2010-2011

0
1122


16 december 2010

CAO-naam
CAO Kunsteducatie
voorheen: CAO Kunstzinnige Vorming

Code Loonheffing
429

Looptijd
1 augustus 2010 t/m 31 juli 2011

Loonmutaties
Een structurele loonsverhoging van 1 procent per 1 januari 2011.

Arbeidsvoorwaarden

o Het instellen van een paritaire werkgroep die zich buigt over de nadere uitwerking, instrumentering, financiering en nakoming van een vitaliteitsbeleid voor de branche. Deze werkgroep dient haar werkzaamheden af te ronden voor 1 juni 2011.
o Afronding van een aantal langlopende protocolafspraken voor 1 april 2011.

Bron: FNV Kiem, 17-12-2010