Principeakkoord CAO Koole 2011-2013

0
949


7 april 2011

CAO-naam
CAO Koole Tanktransport en Opslag

Download principeakkoord CAO Koole Tanktransport en Opslag
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2011 tot en met 31 december 2013.

CAO-code t.b.v. loonheffing
2106

Loonmutaties
De lonen worden verhoogd per 1-04-2011 met 1,5%.
In 2012 volgt nog een loonsverhoging van 1,5% en in 2013 een loonsverhoging van 1,25%.

Arbeidsvoorwaarden
– De eindejaarsuitkering is voor iedereen bepaald op 350 euro eenmalige uitkering naast voortaan een structurele eindejaarsuitkering van 1 procent;
– Afgesproken is dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen;
– Een onafhankelijk onderzoek naar de pensioenmogelijkheden en – noodzakelijkheden.

Bron: CNV Vakmensen, 7 april 2011