Principeakkoord CAO KLM personeel 2007-2009

0
1273


1 juni 2007

Naam
CAO KLM grondpersoneel (code 72)
CAO KLM-cabinepersoneel (code 914)
CAO KLM-vliegers op vleugelvliegtuigen (code 1071)

Aantal werknemers
30.000

Looptijd
1 april 2007 t/m 31 maart 2009

Partijen
KLM
FNV Bondgenoten
NVLT (Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici)
VHKP (Vereniging van Hoger KLM-Personeel)
VNC (Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel)
VNV (Vereniging van Nederlandse Verkeervliegers)

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 april 2007 structureel 2,0%
1 september 2007 structureel 1,5%
1 juli 2008 structureel 1,5%
1 januari 2009 structureel 1,5%

Arbeidsvoorwaarden
Verwacht wordt dat het merendeel van de circa 30.000 werknemers die onder de nieuwe cao-afspraken vallen, akkoord gaat bij de ledenraadpleging. Het grond- en vliegend personeel wilde vooral geld. Het cabinepersoneel had ook een aanpak van de werkdruk geëist en aan die eis is niet tegemoet gekomen. Zij moeten nog afwegen of zij met deze afspraken akkoord gaan. Bij het cabinepersoneel gaat het om ca. 8500 werknemers.

CAO-code t.b.v. loonheffing
72, 914, 1071 (zie boven)

CAO-tekst
Bron: 

CAO-akkoord
Bron: De Unie, bericht principeakkoord CAO KLM personeel 1 april 2007 t/m 31 maart 2009