Principeakkoord CAO Kerry 2013-2014

0
364


2 oktober 2013

CAO-naam
CAO Kerry Bio-Science

Download Principeakkoord CAO Kerry 2013-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.

Loonmutaties
• 1,5 % per 01-07-2013
• 0,5 % per 01-12-2013

Arbeidsvoorwaarden
• Gedurende de looptijd van de cao zal de werkgever geen gebruik maken van zijn verhaalsrecht in het kader van de gedifferentieerde premie WGA.
• Partijen zijn met elkaar overeengekomen dat de besparing op de pensioenpremie voor werkgever en werknemers, als gevolg van de wijziging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar, zal worden gereserveerd voor het nieuwe pensioencontract ingaande 1 januari 2015.
• De bijspaarregelingen: cao bijspaarregeling, premiespaarregeling, pluspensioen en spaarjarenpensioen worden met ingang van 1 januari 2014 stopgezet.

Bron: CNV Vakmensen, 24 september 2013