Principeakkoord CAO Kerry 2008-2010

0
318


15 oktober 2008

Looptijd
2 jaar

Loonmutaties
voor 2008 met terugwerkende kracht:
1 juli 2008 structureel 2%
1 januari 2008 1,5%
1 juli 2009 structureel 2%
1 januari 2009 structureel 1,5%

Arbeidsvoorwaarden
De bijdrage WGA-premie werknemer zal niet worden geïnd.
Er komt geen invoering arbeidstijdenwet waardoor de arbeidstijden gelijk blijven.
De aanpassing overuren, toeslag wordt voortaan uitbetaald. Bij overwerk zal tegenwoordig niet meer alles kunnen worden gecompenseerd in tijd voor tijd. De toeslag voor overwerk zal voortaan worden uitbetaald.

Bron: CNV, 10 oktober 2008 en CNV-nieuwsbrief over principeakkoord

CAO-nieuws

> Meer


FlexService – home