Principeakkoord CAO Kartonnagebedrijf 2010-2012

0
1829


21 juni 2010

CAO-naam

CAO Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf

Download Principeakkoord CAO Kartonnagebedrijf
> Principeakkoord CAO Kartonnage Flexibele Verpakkingen 2010-2012

Code Loonheffing
848

Looptijd
1 juli 2010 tot 1 juli 2012

Loonmutaties
Op 1 juli 2010 worden de salarisschalen en de feitelijke salarissen met 0,5% verhoogd.
Op 1 januari 2011 worden de salarisschalen en de feitelijke salarissen met 0,5% verhoogd.
Op 1 juli 2011 worden de salarisschalen en de feitelijke salarissen met 0,5% verhoogd.
Op 1 januari 2012 worden de salarisschalen en de feitelijke salarissen met 0,5% verhoogd.
Werknemers ontvangen in januari 2011 een eenmalige uitkering van € 150,- bruto.
Parttimers ontvangen deze uitkering naar rato.

Arbeidsvoorwaarden

3. Employability
Het Fonds Collectieve Belangen voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (FCB) wordt tijdens de looptijd van de CAO gemoderniseerd tot een op scholing en arbeidsmarkt gericht sectoraal fonds. Daarin passen onderwerpen als EVC, loopbaanadvies en opleidingsadvies. Aandacht voor jongeren gericht op instroom en opleiding wordt een activiteit van FCB. FCB zal innovatie in de sector stimuleren. Aandachtsgebied van FCB is tevens het Arbobeleid in de sector. Gedurende de looptijd van de CAO zal FCB een onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van ‘zelf roosteren’ in de sector.

4. Levensfasebeleid
Partijen zijn overeengekomen dat werknemers 4 jaar voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd (thans 65 jaar) 80% kunnen gaan werken (1 dag of dienst per week minder) tegen een beloning van 85% (bruto). De pensioenopbouw zal plaats vinden over het werkelijke salaris (85% vermeerderd met de eventuele toeslagen waarover pensioenpremie wordt geheven). De regeling gaat in op 1 juli 2011.

6. Werkgeversbijdrage
Artikel 3.9 komt te vervallen. Tegelijk zal de bijdrage van de werkgevers aan het Fonds Collectieve Belangen voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (FCB) verhoogd worden met 0,08% van de loonsom van de werknemers waarop de CAO voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf van toepassing is. De vakbonden kunnen vervolgens maximaal 0,08% van de loonsom van de werknemers waarop de CAO voor het Kartonnage en Flexibele Verpakkingsbedrijf van toepassing is, declareren bij FCB voor activiteiten die zij uitvoeren t.b.v. FCB. CAO partijen geven de AWVN de opdracht de CAO, statuten en reglementen van FCB aan te passen.

Bron: Principeakkoord Kartonnage & Flexibele Verpakkingen 2010-2012, CNV Vakmensen, 21 juni 2010