Principeakkoord CAO Kabel & Telecom 2016-2017

0
1064


12 april 2016

Naam
CAO Kabel & Telecom

Principeakkoord CAO Kabel & Telecom 2016-2017
> Principeakkoord CAO Kabel & Telecom 2016-2017

Looptijd
De cao Kabel & Telecom heeft een looptijd van 21 maanden en loopt van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017.

Loonsverhogingen
– 1 april 2016: 2%
– 1 april 2017: 1,5%

Arbeidsvoorwaarden
– Functiewaarderingssystematiek. De cao kent voor de functiewaardering de HAY systematiek. Werkgevers willen de overgang naar en de implementatie van de functiewaarderingsmethodiek van Willis Towers Watson onderzoeken. Daarom spreken cao-partijen af (gedurende de looptijd van deze cao) in gesprek te gaan over de functiewaarderingssystematiek en de invulling daarvan.
– Volcontinudienst. Voor de volcontinudienst wordt de toeslag verhoogd voor de uren 19.00 tot 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag naar 20%. En voor de zaterdag van 07.00 tot 22.00 uur naar 44%. De vaste toeslag voor werknemers met een vast rooster wordt verhoogd van 28,5% naar 31,25%. Dit is inclusief de vakantietoeslag en de duurzaam inzetbaarheidsbijdrage.
– Consignatiedienst. De vergoeding voor consignatiedienst is nu van toepassing op functieniveau 1 tot en met 10. Medewerkers in schaal 11 en 12 draaien ook consignatiedienst. De vergoeding voor consignatiedienst wordt daarom ook toegekend aan medewerkers die consignatiediensten moeten draaien in schaal 11 en 12.
– Nachtvergoeding. Cao-partijen hebben afgesproken dat wanneer medewerkers in schaal 11 en 12 werkzaamheden in de nacht verrichten tussen 0.00 en 7.00 uur, zij een nachtvergoeding ontvangen ter hoogte van de toeslag afwijkende werktijden (111%). Voor het overige wijzigen de bepalingen niet.

Bron: FNV, 11 april 2016