Principeakkoord CAO Kaaspakhuis 2019-2020

0
886


19 juni 2019

CAO-naam
CAO Kaaspakhuis
ook bekend als: CAO Partikuliere kaaspakhuisbedrijf, CAO PKP

Download Principeakkoord CAO Kaaspakhuis 2019-2020
> Principeakkoord CAO Kaaspakhuis 2019-2020 (13-05-19)

Looptijd
De CAO loopt voor de periode van twee jaar, 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Loonmutaties
– 2,50 % loonsverhoging per 1 juli 2019
– € 350,- bruto eenmalige uitkering per 1 juli 2019
– 2,75 % loonsverhoging per 1 juli 2020

Arbeidsvoorwaarden
Op 18 juni hebben de partijen overleg gevoerd over het eerder bereikte principeakkoord voor de nieuwe CAO PKP en de ontstane impasse als het gaat om de pensioenregeling. Dit overleg heeft geleid tot de volgende afspraken:
– Het eerder bereikte principeakkoord blijft in stand, met daarbij de kanttekening zoals onderstaand aangegeven.
– De partijen gaan er vanuit dat het opgebouwde pensioen en het in de toekomst nog op te bouwen pensioen kan worden ondergebracht bij het pensioenfonds PGB.
– De partijen gaan als cao-partijen nog afspreken hoe zij de afgesproken 0,5% voor het verbeteren van de pensioenregeling gaan invullen. Dat kan op een aantal manieren, die zijn de partijen nu aan het verkennen.

Bron: CNV Vakmensen, 19 juni 2019