Principeakkoord CAO Kaaspakhuis 2010-2012

0
1776


10 december 2010

CAO-naam
CAO Kaaspakhuis
ook bekend als: CAO Partikuliere kaaspakhuisbedrijf

Principeakkoord CAO Kaaspakhuis 2010-2012
> Onderhandelingsresultaat CAO Kaaspakhuisbedrijf 2010-2012

Code Loonheffing
306

Looptijd
1 april 2010 tot en met 31 maart 2012

Loonmutaties
Een structurele loonsverhoging van 1% per 1 januari 2011 èn 1% per 1 januari 2012.

Arbeidsvoorwaarden

Pensioen
Veel tijd is besteed aan de pensioenproblematiek. De cao-onderhandelingen waren tot dit tijdstip uitgesteld, omdat meer duidelijkheid werd verwacht omtrent de pensioenen. Helaas is die er nu ook nog niet. Wel heeft de overheid de pensioenfondsen de mogelijkheid gegeven om nog een jaar langer naar oplossingen te zoeken, zonder dat pensioenpremie verhoogd hoeft te worden. Afgesproken is dat bij een eventuele noodzakelijke verhoging van de premie in de komende jaren, de kosten zullen worden verrekend met 2/3 bijdrage van de werkgevers en 1/3 bijdrage van de werknemers. (Dat is ook nu het geval.)

Persoonlijke roosterafwijking
Op eigen schriftelijk verzoek is er de mogelijkheid om je rooster/werktijden een uur te verschuiven, met instemming van je werkgever, zonder dat dit gevolgen heeft voor de toeslagen. Wil je meer dan een uur verschuiven, dan moet daar de landelijke bemiddelingscommissie over beslissen.

Reiskosten
Werkgevers zullen een brief krijgen waarin ze worden geïnformeerd over de mogelijkheid om belastingvrij 19 cent/km reiskostenvergoeding te geven voor het woon/werkverkeer, met het advies om van die regeling gebruik te maken.

Voorlichting arbeidsomstandigheden
De werkgeversbijdrage aan het Fonds FKB wordt met 25% verhoogd.

Verlof
Bij feestdagen en buitengewoon verlof wordt een volledige dienst gelijk gesteld aan een dag.

Werkgelegenheid
De werkgevers hebben de inspanningsverplichting uitgesproken om 20 WAJONG–ers of WSW-ers aan te nemen.

Arbeidsmarkt en opleiding
Er zal een onderzoek komen naar de komende ontwikkelingen in de branche met de bedoeling te komen tot een opleidingsplan in de branche.

Wachtdagen
Bij de eerste twee ziekmeldingen zal voortaan voor de werkgever de mogelijkheid zijn om een halve wachtdag in te houden in plaats van een hele wachtdag.

Werkzekerheid
Er komt een studie hoe we uitzendkrachten en tijdelijke krachten meer zekerheid kunnen geven. Daarbij zullen beloning, bedrijfsbinding en scholing een onderdeel van de studie zijn.

Verslechteringsvoorstellen gaan niet door
De door werkgevers voorgestelde uitbreiding naar een 40-urige werkweek, uitbreiding van het dagvenster (dus minder toeslagen), demotie van medewerkers met verlaging van loon en het versneld afbouwen van persoonlijke toeslagen hebben we weten te voorkomen. Deze gaan dus niet door.

Bron: CNV Dienstenbond, 08-12-2010