Principeakkoord CAO Jumbo Distributie 2011-2012

0
1015


5 januari 2012

CAO-naam
CAO Jumbo Distributiecentrum

Principeakkoord CAO Jumbo Distributiecentrum 2011-2012
> nog niet beschikbaar

Looptijd

CAO-code t.b.v. loonheffing
onbekend

Loonmutaties

Arbeidsvoorwaarden
– De gemiddelde jaarlijkse arbeidsduur is 37 uur per week, indien er 20 Jumbo-DC dagen worden gekocht. Een werknemer kan er ook voor kiezen om 40 uur te blijven werken. Werknemers houden ook de mogelijkheid om 36 uur per week te werken, zoals men in Veghel gewoon was.
– De normale arbeidstijd voor de 2-ploegendienst is van 05.00 – 23.00 uur of van 06.00 tot 24.00 uur. Op zaterdag is de normale arbeidstijd gelegen tussen 05.00 – 20.00 uur, waarbij voor de werknemers die nu in dienst zijn bij Jumbo de huidige werktijden op zaterdag gerespecteerd zullen worden.
De toeslag voor een 2-ploegendienst bedraagt 15%. Voor werknemers werkzaam in een ploegendienst geldt een toeslag voor werken op zaterdag van 05.00 uur – 06.00 uur en van 18.00 – 22.00 uur van 35%.
– De hoogte van de koude toeslag bedraagt € 0,24 en wordt uitgekeerd ieder uur dat de medewerker in de mechanisch gekoelde ruimte werkt.
De toeslag voor de diepvries is opgenomen in de VGL cao.
– De chauffeursparagraaf wordt ingevoerd per 16.07.2012.
Chauffeurs die, op het moment dat deze cao van kracht wordt, recht hebben op een koffievergoeding, ontvangen eenmalig een bedrag van € 350,- netto.
Schadevrij rijden/goed rijgedrag. Jumbo zal aanvullende afspraken maken met de Ondernemingsraad over de criteria voor de regeling schadevrij rijden en goed rijgedrag.
– Voor de ouderenregelingen geldt dat tot het moment er nieuwe afspraken gemaakt zijn met betrekking tot leeftijdsbewust personeelsbeleid, de huidige afspraken vanuit de GIL en de DC cao Super de Boer, voor de betreffende werknemer van toepassing blijven.

Bron: De Unie, 5 januari 2012