Principeakkoord CAO Jumbo Distributie 2013-2015 (update)

0
1373


21 april 2013

CAO-naam
CAO Jumbo Distributiecentrum

Principeakkoord CAO Jumbo Distributie 2013-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd is van 1 april 2013 tot 1 april 2015 (24 maanden)

Loonmutaties
– De loonlijn wordt voor alle werknemers in de distributiecentra per 1 april 2013 op die van de Jumbo DC Cao gebracht. Voor DC Woerden per periode 3 (25 februari 2013). De nu in dienst zijnde werknemers van C1000 worden ingeschaald op het naast hogere bedrag in de schaal (inclusief ervaringsjaren) die voor hen van toepassing is. Ieder jaar kunnen zij een trede stijgen tot het maximum van de schaal is bereikt.
Voor de werknemers van Jumbo verandert er op dit gebied niets aan de huidige situatie;
– De structurele verhoging van de lonen is in totaal 3,5% over 24 maanden. In periode 10-2013: 1,5%; In periode 4-2014: 1%; En in periode 10-2014: 1%;

Arbeidsvoorwaarden
– De reguliere arbeidsduur is een 36-urige werkweek. Degenen die op 1 april 2013 een 40-urige werkweek of meer hebben, hebben de mogelijkheid om te kiezen voor de aanpassing van hun contract naar een 36-urige werkweek;
Met nog wel enig voorbehoud worden er voor 31 december 2015 100 extra banen gecreëerd;
– Als een vaste medewerker vertrekt, dan krijgt iemand met een tijdelijk contract of een uitzendkracht een vaste baan voor hetzelfde aantal uren. Dit is één-op-één vervanging;
– Als een uitzendkracht in aansluitende perioden voor een bepaalde tijd wordt ingeleend, dan krijgt hij/zij het recht op een vaste aanstelling. Maar als die periode tussen de momenten van het ingeleend zijn te lang is, dan begint voor hem/haar de teller telkens weer op nul. Wij willen die zogenaamde draaideurconstructie voorkomen. Daartoe is nu afgesproken dat de tussenliggende periode maximaal 6 maanden mag zijn om als aansluitend te gelden;
– Het aantal kaderleden wordt verhoogd naar maximaal 80 per vakorganisatie. Dit gaat over degenen die aanspraak kunnen maken op de vakbondsfaciliteiten in de cao. (De Unie heeft zelf geen 80 kaderleden. Maar wel een eigen kadergroep die nog wat versterking kan gebruiken. Interesse? Laat het ons even weten en wij nemen contact met je op.);
– Over de in de cao opgenomen vakbondsfaciliteiten komen mogelijk nog extra afspraken;
– Voor 31 december 2013 worden door cao-partijen de gezamenlijke studies afgerond naar: effecten pensioenen, seniorenbeleid, en werktijdenregelingen/ploegentoeslag. Praktische afspraken over de invulling van deze afspraak worden op korte termijn gemaakt;
– Voor DC Gieten zijn enkele afwijkende afspraken gemaakt: Medewerkers van DC Gieten die overgaan naar DC Beilen worden per datum overgang met terugwerkende kracht ingeschaald in deze cao en kunnen voor 1 juli 2013 kiezen voor een 40-urige werkweek. En degenen die overgaan naar Coöp ontvangen per datum overgang een eenmalige uitkering van € 150,- netto. De effecten van die overgang worden binnen één week gedeeld met de vakbonden.

Bron: De Unie, 19 april 2013