Principeakkoord CAO Interforest 2008-2010

0
297


1 augustus 2008

Naam
CAO Interforest Terminal Rotterdam BV

CAO-teksten
Principeakkoord CAO ITR 2008-2010 »
CAO ITR 2007-2008 »

Looptijd
1 juli 2008 t/m 31 maart 2010

Loonmutaties
(bruto-bedragen:)
1 oktober 2008 structureel € 40,-
1 april 2009 structureel € 40,-
1 oktober 2009 structureel € 40,-
December 2008 eenmalig € 400,-
December 2009 bruto € 600,-

Arbeidsvoorwaarden
De grens voor het vakvolwassenloon komt te vervallen waardoor werknemers verder kunnen doorgroeien. Het prijscompensatiesysteem van de vorige cao zal worden ‘schoongemaakt’. Over de totale looptijd bedraagt de prijscompensatie 2,36 % (uitgaande van de cijfers 101,6 van juni 2007 en 104,0 van juni 2008); 2 % daarvan wordt al betaald m.i.v. 1 juni 2008; het ‘schoonmaken’ bedraagt dus 0,36 % per 1 juli 2008.
In de nieuwe cao wordt een systeem van automatische prijscompensatie gehandhaafd. Betaling vindt plaats per halfjaar, dat wil zeggen per 1 januari (gebaseerd op de cijfers van april en oktober daaraan voorafgaand) en per 1 juli (gebaseerd op de cijfers van oktober en april daaraan voorafgaand). Tijdens de looptijd van deze cao wordt voor de eerste maal prijscompensatie betaald per 1 januari 2009, gebaseerd op de cijfers van juni 2008 (= 104,0) en oktober 2008. Daarnaast worden de basismaandsalarissen structureel verhoogd volgens de boven aangegeven loonmutaties.
Zie voor meer details de tekst van het principeakkoord.

Bron: FNV, 30 juli 2008

CAO-nieuws
meer »


FlexService – home