Principeakkoord CAO IKEA Nederland 2012-2013

0
1063


24 juni 2012

CAO-naam
CAO IKEA Nederland

Download Principeakkoord CAO IKEA Nederland 2012-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
1 jaar

Loonmutaties
De salarisschalen worden per 1 oktober 2012 structureel verhoogd met 2%.
Daarnaast krijgen werknemers in februari 2013 een eenmalige bruto-uitkering van 1,5% van het verdiende jaarloon.

Arbeidsvoorwaarden
Werkgever en vakbond gaan de komende maanden intensief een aantal kwaliteitsthema’s onder de loep nemen. Duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt steeds belangrijker. Gekeken wordt naar mogelijkheden om invulling te geven aan de balans werk-privé of zeggenschap voor werknemers over werktijden.
In 2011 bleek de pensioenpremie niet kostendekkend te zijn; er is afgesproken dat IKEA het tekort in het pensioenfonds aanvult. Naast de structurele salarisverhoging krijgen werknemers staffelsgewijs een vergoeding tijdens de beoordelingsronde.

Bron: FNV Bondgenoten, 21 juni 2012