Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2009-2010

0
1049


2 december 2008

Naam
CAO Huisartsenzorg

CAO-teksten
> Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2009-2010
> CAO Huisartsenzorg 2007-2009

Looptijd
1 januari 2009 tot 1 april 2010

Loonmutaties
1 januari 2009 structureel 3%
1 januari 2010 structureel 1%

CAO-code t.b.v. loonheffing
721

Arbeidsvoorwaarden
– Ook de huisartsenzorg kent een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Daarom is extra geïnvesteerd in de lonen. Per januari 2009 stijgen alle salarissen daarom met 3 procent. In januari 2010 volgt dan nog eens 1 procent. De inbouw van de levensfase voorziening levert de extra 1 ½ procent op. Werken in de huisartsenzorg wordt hiermee ook financieel aantrekkelijker.
– De salarissen van de praktijkondersteuners worden extra opgehoogd. Hiermee sluit deze functie meer aan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De aanvangssalarissen gaan omhoog en de uitloop wordt verlengd. Het maximumsalaris in schaal 6 wordt € 2832 en schaal 7 € 3126. Deze bedragen worden per 1 januari 2009 volgens het akkoord verhoogd. De functieherwaardering wordt meegenomen in de komende periode tijdens de herwaardering van andere functies.
– De CAO kent sinds 2008 drie levensfasedagen die ingezet kunnen worden voor loopbaanontwikkeling, vrije tijd, aanpassing werktijden of levensloop. Dit principe blijft gehandhaafd. Alleen wordt er uitgebreid naar vier dagen, die in het maandelijks uit te keren salaris zijn opgenomen. Tijdens een jaarlijks te voeren gesprek kan de werknemer samen met de werkgever besluiten om deze dagen, vanuit zijn anderhalf procent salarisverhoging, terug te kopen en te gebruiken voor bijvoorbeeld loopbaan ontwikkeling. Maar het staat de werknemer ook vrij om dit niet te doen en dus te kiezen voor meer salaris.
– Verplichte scholing wordt in de nieuwe CAO volledig door de werkgever vergoed, ook het benodigd aantal studiedagen. De werkgever financiert verder volledig de loopbaangerichte scholing. Daarbij krijgt de werknemer hiervoor onbetaald studieverlof, eventueel te compenseren uit de levensfasevoorziening. Voor het inzetten van de vier dagen is toestemming van werknemer én werkgever noodzakelijk. Partijen stellen hiervoor een standaard overeenkomst op welke in het jaargesprek gebruikt kan worden. De levensfase voorziening sluit op deze manier aan bij een individuele invulling van arbeidsvoorwaarden. Bovendien is er zo de garantie dat álle werknemers de levensfaseregeling nu ook daadwerkelijk krijgen, nu deze maandelijks bij het salaris wordt uitbetaald.
– Om nog beter in te spelen op de arbeidsmarktontwikkelingen starten partijen met het opzetten van een arbeidsmarktfonds dat vanaf 2010 arbeidsmarktprojecten, zoals imagoverbeteringen, aansluiting van onderwijs op het praktijkveld, gaat bezig houden. Over de financiering van het fonds worden nog nadere afspraken gemaakt.

Bron: NVDA, 26 november 2008

CAO-nieuws

> meer


Kwaliteit voor een lage prijs
Voor intermediairs die payroll in hun

dienstverlening willen opnemen.

Kostprijs + 3%

Al vanaf 1 medewerker. > lees meer