Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2019-2020

0
247


19 april 2019

CAO Huisartsenzorg

Download Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2019-2020
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO loopt 22 maanden, van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020.

Loonmutaties
– 3,0% loonsverhoging per 1 juli 2019
– 3,0% loonsverhoging per 1 april 2020

Arbeidsvoorwaarden
De Cao zal worden geactualiseerd en verduidelijkt waar nodig mede in verband met nieuwe wetgeving. De functie van Praktijkmanager wordt opgenomen in FWHZ. Daarnaast zal tijdens de looptijd van de Cao een viertal functies (her)beschreven en gewogen worden in FWHZ: Doktersassistent (inclusief de Spreekuurondersteuner), Praktijkondersteuner Huisartsenzorg, Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant.

Bron: NVDA, 19 april 2019