Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2017-2019

0
2251


12 juni 2017

CAO Huisartsenzorg

Download Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2017-2019
> Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2017-2019 (29-05-17)

Looptijd
De CAO loopt van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 september 2017
– 1,5% loonsverhoging per 1 juli 2018

Voorts wordt over het jaar 2017 en over het jaar 2018 een eenmalige uitkering van 0,5% betaald tegelijker-tijd met en op basis van dezelfde berekeningsgrondslag als de eindejaarsuitkering.

Bron: NVDA, 9 juni 2017