Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2015-2017

0
11040


26 juli 2015

CAO Huisartsenzorg

Download Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2015-2017
> Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2015-2017

Looptijd
De nieuwe CAO loopt van 1 maart 2015 tot 31 februari 2017

Loonmutaties
– 1,5 % per 1 maart 2015
– 20 euro bruto per 1 januari 2016
– 1,1 % per 1 april 2016
– 0,5 % per 1 januari 2017

Arbeidsvoorwaarden
– per 1 maart 2015 wordt de 0,8% werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling verwerkt in de salaristabellen;
– de premie voor SSFH wordt met ingang van 1 april 2016 verlaagd van 0,8% naar 0,7% waarvan 0,6% door de werkgevers wordt betaald;
– Werkgevers en werknemers betalen elk 50% van de premie van de reparatie duur en opbouw WW en WGA.

Bron: NVDA, 21 juli 2015