Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2013

0
2386


19 april 2013

Naam
CAO Huisartsenzorg

Download Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2013
> Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2013

Looptijd
De nieuwe CAO loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en geldt voor alle werknemers in de huisartsenzorg (met uitzondering van directieleden, huisartsen, huisartsen in opleiding en stagiaires).

Loonmutaties
– Er is per 1 april 2013 een structurele loonsverhoging afgesproken van 1,75%.

Arbeidsvoorwaarden
– De partijen zijn het erover eens dat scholing een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers. Daarom is in het principeakkoord opgenomen dat de werkgevers de verplichte scholing van de medewerkers financieren.
– Verder zijn er afspraken gemaakt over scholing en opleiding en de vergoedingen voor stage en stagebegeleiding.
– Huisartsenposten hebben aangegeven dat zij de mogelijkheid gaan verkennen meer arbeidsgehandicapten werk te bieden.

Bron: CNV Publieke Zaak, 17 april 2013