Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2011-2012

0
3352


24 mei 2011

Naam
CAO Huisartsenzorg

Download Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2011-2012
> Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2010-2011

Looptijd
De CAO krijgt een looptijd van 21 maanden: van 1 april 2011 tot 31 december 2012.

Loonmutaties
De loonontwikkeling: per 1 april 2011 een algemene loonsverhoging van 1,25% en per 1 april 2012 eveneens een verhoging met 1,25%. De eindejaaruitkering wordt met ingang van 2011 met 0,5% verhoogd tot 5%.

Arbeidsvoorwaarden
– Werkgevers en werknemers benadrukken in de CAO dat verdere professionalisering van de werknemers in de huisartsenzorg in belang van werkgevers en werknemers is. Daarom worden de CAO-bepalingen over scholing en opleiding verbeterd. Er komt een minimum aanspraak van 20 uur per jaar aan scholing, die voor de werknemer ook een verplichting tot scholing met zich mee brengt. De kosten komen voor rekening van de werkgever en de investering in tijd wordt naar rato van de aanstellingsomvang verdeeld tussen werkgever en werknemer. Voor relatief dure en langdurige beroepsopleidingen, die tot een erkend diploma leiden wordt de terugbetalingsregeling uitgebreid. Werkgevers gaan bijdragen in de kosten van (her)registratie van erkende diploma’s en BIG-registratie.

Bron: CNV Publieke Zaak, 23 mei 2011