Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2010-2011

0
1423


10 april 2010

Vakbonden, waaronder CNV Publieke Zaak, en werkgevers in de huisartsenzorg hebben een principeakkoord bereikt voor de nieuwe CAO Huisartsenzorg. Deze krijgt een looptijd van 1 april 2010 tot 1 april 2011.

Het akkoord kent twee hoofdpunten: Behoud van koopkracht en de verbetering van de positie van gediplomeerd triage-assistent in de avond-, nacht- en weekeinddiensten. De CAO-huisartsenzorg geldt voor ongeveer 14.000 werknemers bij huisartsenpraktijken en huisartsenposten.

Behoud koopkracht
Er is een afspraak gemaakt over het behoud van koopkracht in de vorm van een verhoging van de eindejaaruitkering met 1,25%. De eindejaarsuitkering komt hiermee structureel op 4,5%.

Positie triage-assistenten op de huisartsenpost
Aan de functie van triage-assistent op de huisartsenpost is de afgelopen jaren veel aandacht besteed. Onder meer met extra opleidingen en het verplicht stellen van het door de VHN ingevoerde diploma triage-assistent. De triage-assistent die het VHN-diploma (heeft) behaalt krijgt met ingang van 1 april 2010 een toelage van 2% en twee jaar na het behalen van het diploma en bij goed functioneren als triage-assistent nog eens 2%. De triage-assistent in het bezit van het VHN-diploma en werkzaam in de dagzorg krijgt deze toelage ook.

Ook is afgesproken om gedurende de looptijd van de CAO de functie van triage-assistent opnieuw te beschrijven en te waarderen. In de uitkomst van het functieonderzoek wordt de toelage zonodig kostenneutraal verwerkt. De opleiding tot gediplomeerd triage-assistent is intensief en kostbaar. Partijen gaan in de looptijd van deze CAO overleggen over de opleidingsvereisten en terugbetaling van de opleidingskosten bij nieuw in dienst tredende triage-assistenten bij de huisartsenposten, die binnen twee jaar na het behalen van het diploma vertrekken.

Overige afspraken
Sociale partners gaan nog dit jaar een sociaal fonds oprichten voor arbeidsmarktbeleid en opleidingen. Partijen vinden een goede beroepskwalificatie van groot belang. Daarom wordt er in de CAO een mogelijkheid opgenomen om de doktersassistent zonder vakdiploma via een EVC-procedure alsnog te kwalificeren, dat wil zeggen op basis van de ‘eerder verworven competenties’ in de beroepspraktijk.

De partijen zetten hun gezamenlijke inspanningen voort om doktersassistent als beroep in de wet BIG erkend te krijgen.

Goedkeuring achterban
CNV Publieke Zaak legt het akkoord met een positief advies aan de leden voor.

Gerelateerd nieuws
22-09-09 AVV CAO Huisartsenzorg
20-12-08 Akkoord CAO Huisartsenzorg

Bron: CNV Publieke Zaak, 10 april 2010FlexService – home