Principeakkoord CAO Houtverwerking 2007-2008

0
359


22 mei 2007

Naam
CAO Houtverwerkende industrie

CAO-code t.b.v. loonheffing
253

CAO-tekst
Bron: HAS, CAO Houtverwerkende industrie 1 mei 2005 tot 30 april 2007

Aantal werknemers
5600

Looptijd
1 mei 2007 t/m 30 april 2008

Partijen
Vereniging HAS
Vereniging van Nederlandse Borstelfabrikanten
Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging
Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten
FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV

Loonmutaties
1 juli 2007 structureel 1,7 %
1 januari 2008 structureel 1 %

Arbeidsvoorwaarden
Er komt een experiment met loopbaanontwikkeling en werknemers krijgen het recht op een jaarlijks functioneringsgesprek. Ook is de cao voortaan bijna helemaal op buitenlandse werknemers van toepassing. Werknemers die zich extra verzekerd hebben voor fysiotherapie, krijgen op 1 juli een tegemoetkoming van 75 euro. Op diezelfde datum worden alle kostenvergoedingen, waaronder de kilometervergoeding, met 2,7% verhoogd. Daarnaast is een verplichte verzekering voor het zogeheten WIA-gat afgesproken, waarvoor de werknemer de premie van ongeveer 0,17% draagt. De nieuwe Arbeidstijdenwet heeft geen invloed op de werktijden in de houtverwerkende industrie, zo hebben partijen afgesproken. Wel krijgt de werknemer individueel en strikt vrijwillig de mogelijkheid om roostervrije uren om te zetten in salaris.

CAO-akkoord
Bron: FNV, Bericht over Principeakkoord CAO Houtverwerkende industrie 1 mei 2007 tot 30 april 2008