Principeakkoord CAO Houtverwerkende industrie 2011-2012

0
1636


14 november 2010


CAO-naam

CAO Houtverwerkende industrie

Principeakkoord CAO Houtverwerkende industrie 2011-2012
> Akkoord CAO houtverwerkende industrie 2010

Code Loonheffing
253

Looptijd
1 januari 2011 en loopt tot 1 mei 2012

Loonmutaties
Per 1 januari worden de lonen met 0,55 procent verhoogd. Vervolgens worden op 1 juli 2011 de lonen met 0,6 procent en de reis- en andere onkostenvergoedingen met 2,5 procent verhoogd. Op 1 oktober 2011 krijgen werknemers die een aanvullende ziektekostenverzekering hebben waarin fysiotherapie zit, een eenmalige uitkering van 75 euro. Tot slot worden de lonen op 1 januari 2012 verhoogd met 0,5 procent. Daarbij geldt wel dat leidinggevend, administratief en verkopend personeel boven loongroep V slechts recht heeft op de helft van de genoemde loonsverhogingen.

Arbeidsvoorwaarden

Versterking pensioenfonds
Naast de loonsverhoging kunnen de werknemers per 1 januari 2011 rekenen op een structurele verhoging van hun inkomen met 0,25 procent. Dit door het verlagen van de pensioenpremie van 1,3 procent naar 0,8 procent waardoor er 0,5 procent vrijvalt ten behoeve van koopkrachtverbetering werknemers en lastenverlichting werkgevers. De 0,8 procent kan bijdragen aan een verder herstel van het pensioenfonds. Andere elementen uit de nieuwe cao, zijn onder meer dat er een bedrag wordt aangewend ter versterking van de herstelkracht van het pensioenfonds. Dit is het overschot van het fonds nadat de cao- garantieregeling is geëindigd.

Instellen paritaire commissie
Er wordt een paritaire commissie ingesteld die zich gaat buigen over leeftijdsbewust personeelsbeleid, aansluiting bij het Meubel- en Hout brede initiatief ‘slimmer produceren’ en het gebruikmaken van het crisismeldpunt Hout van SH&M. Ook gaat deze commissie zich buigen over behoud van werkgelegenheid en werkzekerheid zoals het kunnen overdragen van vakkennis van oudere personeelsleden naar jongeren.

Bron: FNV Bouw, 11 november 2010