Principeakkoord CAO Houtverwerkende industrie 2008-2010

0
421


8 juli 2008

Naam
CAO Houtverwerkende industrie

CAO-tekst

> CAO Houtverwerkende industrie 2005-2007

Looptijd

1 mei 2008 t/m 30 april 2010

Arbeidsvoorwaarden
– Werknemers krijgen de komende twee jaar 6,5% loonsverhoging.
– Meer scholingsuren & reiskostenvergoeding: voor het eerst zal de loonsverhoging ook gelden voor administratief, toezichthoudend en leidinggevend personeel, tekenkamerpersoneel, handelsreizigers en vertegenwoordigers voor zover ze in het loongebouw vallen. Tot nog toe kregen deze medewerkers slechts de helft van de afgesproken loonsverhogingen. Werknemers hebben vanaf nu recht op ten minste 24 scholingsuren per jaar. Door vergrijzing in de sector vinden de sociale partners het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen. Tot slot worden de reiskostenvergoedingen uitgebreid met gemiddeld 12% in 2008 en nog eens 5% in 2009.
– Verplicht werken met bonafide uitzendbureaus: uitzendbureaus die illegale werknemers uitzenden of loon en premies te laat betalen, mogen niet langer ingehuurd worden.
– Ziekte: werknemers die ondanks herhaalde waarschuwingen en tegen het uitdrukkelijke advies van de bedrijfsarts activiteiten verrichten en zo ziek worden, krijgen voortaan slechts 70% van het loon doorbetaald. Werknemers krijgen in 2008 een tegemoetkoming van €75 als zij fysiotherapie hebben opgenomen in hun aanvullende ziektekostenverzekering. In 2009 wordt deze tegemoetkoming verhoogd naar €100.
– Langer en gezonder werken: het voorstel van werkgevers om seniorendagen te beperken werd tegengehouden. Werknemers hebben vanaf hun 55ste recht op extra vrije dagen. Werkgevers wilden die leeftijd oprekken naar 58. Ook het voorstel om andere beschermende maatregelen voor oudere werknemers te verslechteren zijn van de baan. Wel komt er een onderzoek naar de belemmeringen om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren. Doel is om oudere werknemers langer en gezonder door te laten werken.
-Loon bij ziekte: Pas vanaf de derde melding mag de werkgever een korting toepassen.

Bron: CNV, 2 juli 2008

CAO-nieuws
> meer