Principeakkoord CAO Houthandel 2009-2011

0
1433


16 juni 2010

CAO-naam

CAO Houthandel

Download Principeakkoord CAO Houthandel
> nog niet beschikbaar

Code Loonheffing
233

Looptijd

1 augustus 2009 tot 31 december 2011

Loonmutaties
Werknemers in de houthandelsector krijgen vanaf volgend jaar een loonsverhoging van 1,2 procent.

Naast de structurele loonsverhoging voorziet het akkoord in een eenmalige uitkering per 1 juli. Deze bedraagt één procent van het salaris (verhoogd met de vakantietoeslag) over de twaalf maanden voorafgaand aan 1 juli.

Arbeidsvoorwaarden
Er zijn ook afspraken gemaakt over de besteding van vrijvallende premiegelden binnen de garantieregeling – de regeling die oudere werknemers een financiële overbrugging biedt naar hun (vroeg) pensioen wanneer ze vlak voor dat pensioen worden ontslagen. Het werkgeversdeel van de premie, van 2,9 procent, dat na 2011 geheel of gedeeltelijk vrijvalt doordat iedereen met recht op ondersteuning deze dan intussen heeft gekregen, zal in elk geval voor de helft worden besteed aan blijvende inkomensverbetering. Dat kan in de vorm van een loonsverhoging of via een verschuiving in de verdeling van de pensioenpremies.

Het principeakkoord voor de houthandel bepaalt verder dat werkgevers tijdens de cao-looptijd tijdelijk afwijkende werkweken mogen vaststellen waarbij overwerk alleen met vrije uren (en zonder geldelijke vergoeding) mag worden gecompenseerd. “Dit gaat mensen die overwerken geld kosten”, weet onderhandelaar Coen van der Veer van FNV Meubel & Hout. “Maar in het kader van geven en nemen hebben we hiermee toch ingestemd. Zeker in crisistijd willen we zoveel mogelijk mensen aan de slag houden, en in onze ogen is overwerk niet bedoeld om extra inkomen te genereren.”

Bron: FNV Bouw, 15 juni 2010